W1978 roku dzięki staraniom władz jednostki przydzielono jej nowszy samochód pożarniczy star 25 GBM, a już w  1988 roku jednostka z pomocą ówczesnego naczelnika gminy Wiesława Barnasia i prezesa straży Franciszka Drzymały zakupiła za wypracowane przez siebie środki nowy samochód Star 404 GBA. Samochód ten do dziś (2015r) niezawodnie służy jednostce, również w przypadku takich zdarzeń jak gaszenie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1991 roku. /z kopalni siarki Jeziórko osp Trześń otrzymała Skodę ciężarową ,po kilku nieudanych próbach przerobienia na pojazd bojowy sprzedano ją do GS Wilczyce za 1800000zł . Zakup stara wynosił 2000000 zł z czego 1500000 zl dała jednostka a 500000zł Gmina Gorzyce .

W roku 1997 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W roku 2000 jednostka obchodziła 125 lat istnienia . Zorganizowano uroczystość o dużym wymiarze lokalnym ,w uroczystości wzięło udział ponad 220 osób . Jednostka otrzymała nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców Trześni oraz została uhonorowana Medalem Chomicza również odznaczony również został prezes Franciszek Drzymała, niestety na skutek choroby w krótkim czasie po tych uroczystościach druh Prezes zmarł.

 

W lipcu 2001 roku Gmina Gorzyce przeżyła powódź , miejscowości znajdujące się pomiędzy Łęgiem a Trześniówką zostały zalane wodami Wisły . Jednostka przeżywała ciężkie chwile , ale strażacy stanęli na wysokości zadania pod dowództwem nowego prezesa Ryszarda Nowocienia  niosąc pomoc  mieszkańcom w trakcie powodzi i jeszcze długo pomagając w usuwaniu jej skutków .

Po powodzi zmarł nagle kapelan ks. Władysław Brzuszek. Wielki zwolennik straży pożarnych, lubił przebywać wśród strażaków i z nimi pracować. Po jego śmierci ogłoszono zbiórkę w parafii z której wykonano pomnik i tablicę pamiątkową. Inicjatorami byli strażacy.

 

 

        

 

Po powodzi strażacy przystąpili intensywnie do prac remontowych pomieszczeń remizy i uzupełniania sprzętu. Zakupiono łódź ratowniczą na przyczepce oraz silnik zaburtowy 4kM.Uporawszy się ze skutkami powodzi prezes R. Nowocień przy współudziale Posła na Sejm RP Władysława Stępnia poczynił starania o pozyskanie  lekkiego samochodu ratowniczego . Ponieważ przez naszą gminę przebiega droga krajowa nr 77 Sandomierz- Przemyśl a wypadkowość na tej drodze jest znaczna to najbardziej przydatnym był dla nas lekki samochód służący do ratownictwa drogowego . Samochód Ford Transit otrzymaliśmy w grudniu 2004 r został wyposażony w urządzenie do cięcia i rozpierania karoserii samochodowych dwa aparaty powietrzne do oddychania ,maszt oświetleniowy, urządzenie szybkiego natarcia służące do gaszenia małych pożarów a ponadto zamontowano w nim piłę do cięcia stali i betonu, piłę do drewna, agregat prądotwórczy oraz pompę szlamową, deskę ratowniczą i torbę medyczną wiele innych drobnych sprzętów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych. Samochód został zgodnie z tradycją poświęcony w dniu 3.05 2005r przez kapelana strażaków ks. Andrzeja Machowicza

Przez następne kilka lat jednostka funkcjonowała spokojnie gasząc pożary , uczestnicząc w zdarzeniach oraz organizując pokazy dla szkoły i mieszkańców. Co rocznie w maju podczas święta straży organizowano spotkania w plenerze . Strażacy gościli w swojej strażnicy dzieci ze szkoły podstawowej organizując dla nich pokazy oraz przejażdżki wozem bojowym.

Od roku 2008 osp Trześń posiadała Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe z dziesięcioma stanowiskami i innym sprzętem multi medialnym które ,zostało zniszczone

 

     

 

przez powódź 2010 roku.Podczas tej powodzi został zalany nasz Ford Transit pozostawiony w Furmanach w tzw. bezpiecznym miejscu. Tym razem woda bowiem była wyższa o 1,50m w stosunku do roku 2001.

Po powodzi nasza jednostka otrzymała poważne wsparcie finansowe z Komendy Głównej tj. 470 tyś zł. Dużą zasługę w wyliczeniu i pozyskiwaniu tych środków miał Grzegorz Florek . Za środki te zakupiono wyposażenie osobiste strażaków , wyposażenie warsztatu, zakupiono nowy lekki samochód ratowniczy Renault Trafik oraz odnowiono i zmodernizowano samochód Star. Dotychczasowy Ford który został zalany podczas powodzi po naprawie przekazano jednostce Motycze Poduchowne . W tym też czasie ze środków unijnych działanie 4’4 „Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom „ rozpoczęto rozbudowę modernizację remizy. Wniosek zainicjował prezes Ryszard Nowocień i dzięki poparciu Rady Gminy a szczególnie Aleksandra Bieleckiego pełniącego wówczas funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gminy . Opracowano dokumentację ( Stanisław Krawiec) , złożono wniosek i po jego akceptacji przez Urząd Marszałkowski ,tuż po powodzi rozpoczęto przebudowę remizy a zakończono jesienią 2011 roku.