Mieszkańcy Gminy Gorzyce uczcili 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości gminne rozpoczęły msze święte odprawione w kościołach parafialnych we Wrzawach, Trześni i Gorzycach.
- Budujmy naszą małą ojczyznę poprzez wzajemny szacunek do siebie – mówił podczas mszy św. ks. Władysław Kondysar, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Trześni. 
Uroczystości kościelne zwieńczyła krótka inscenizacja słowno-muzyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni.
Po mszy świętej mieszkańcy przemaszerowali na cmentarz gdzie przy pomniku poświęconym Obrońcom Ojczyzny kwiaty złożyli: Wójt Gminy Gorzyce – Leszek Surdy, zastępca wójta – Lucyna Matyka, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Maruszak, Teresa Lipińska – radna powiatu tarnobrzeskiego, Henryk Matyka – sołtys Trześni, a także przedstawiciele OSP, szkół, organizacji pozarządowych oraz harcerze.
- Jesteście wielkimi patriotami – mówił do mieszkańców wójt Gorzyc, Leszek Surdy. – Dziś ojczyzna nie wymaga od nas przelewu krwi, dziś wymaga wzajemnego poszanowania, budowy naszego pięknego kraju. Sześć lat temu kiedy przyszło nam się zmagać z powodzią, wy ponieśliście największy trud odbudowy tej ziemi. Tak powinien wyglądać dzisiejszy patriotyzm – podkreślał wójt.